Moto Karantina

Melayani Anda dengan Sepenuh Hati

Maklumat Pelayanan


"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan dan kami akan menepati janji, serta siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk setiap pengaduan.